Ogłoszenie o realizacji projektu aktywizującego na rynku pracy osoby młode w wieku 18-29 lat

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych”. Jest on realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0010/21 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności zawodowej osób biernych zawodowo lub bezrobotnych z Województwa Świętokrzyskiego w wieku 18-29 lat, niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami projektu.

Więcej informacji na stronie https://ap.org.pl/