,,Piknik Pokonaj Raka” odbył się w niedzielę 7 sierpnia na terenach zielonych przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość rozmowy z ekspertami Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz byłymi pacjentami onkologicznymi. W ramach wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych, cytologicznych oraz konsultacji dietetycznych. Mobilnego stanowiska profilaktycznego Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na którym osoby zainteresowane mogły m.in.: wyrobić kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), potwierdzić profil zaufany, skorzystać z konsultacji w sprawie programów profilaktycznych oraz zapoznać się z zakresem usług realizowanych przy stanowisku ds. profilaktyki i promocji zdrowia w SOK. Ciekawym doświadczeniem była także #WizytaJelita, podczas której odwiedzający mogli wejść do dmuchanego modelu jelita grubego i zobaczyć, jak wygląda od środka. Ponadto w ramach wydarzenia odbył się Onko Tour, wyjątkowy rajd rowerowy pacjentów i urzędników, który miał na celu zachęcić do profilaktyki.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pokonaj Raka oraz Rzecznik Praw Pacjenta.