Co zrobić, aby zostać kandydatem do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój w wyborach zarządzonych na 30 września 2022 r.

  1. Wypełnij formularz zgłoszenia kandydata
  2. Skompletuj listę co najmniej 10 osób popierających Twoją kandydaturę

Oba formularze otrzymasz w sekretariacie szkoły*

Pamiętaj, że wypełnione dokumenty trzeba złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 15 września 2022 r.

*Uwaga!
Procedura wyborów zawarta jest również w Zarządzeniu Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

plakat promujacy wybory do rady mlodziezowej

Zarządzenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i można je pobrać pod linkiem:

https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2022/2022_182.pdf

Formularz zgłoszenia oraz lista poparcia stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do w/w Zarządzenia.

Pamiętaj o wydrukowaniu Klauzuli Informacyjnej (RODO)!