baner 2

Nowe przedszkole zacznie niebawem funkcjonować w gminie Busko-Zdrój, tym razem będzie to „Kraina Przedszkolaka". Przedszkole powstało z myślą o dzieciach z terenów wiejskich. Umożliwi im lepszy start w życie, poprzez uzyskanie dobrych podstaw do nauki.

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (ok. 410 tys. zł) oraz wniesieniu wkładu własnego przez gminę Busko-Zdrój (ok. 72 tys. zł) w ramach unijnego projektu „Kraina Przedszkolaka" gmina poszerzy swoją bazę przedszkolną poprzez utworzenie Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie.

W oddziale znajdzie się miejsce dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata. Z przedszkolakami pracować będzie dwóch nauczycieli. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach m.in. z języka angielskiego, rytmiki i zajęciach z logopedą. Maluchy wezmą udział w zajęciach teatralnych, festynach i wycieczkach autokarowych. Otrzymają wyżywienie oraz paczki z okazji różnych świąt jak: Mikołajki czy Dzień Dziecka.

Jednostką realizującą projekt jest Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. Przedszkole rozpocznie działalność w marcu 2014 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Opr. EHR