Służby porządkowe Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju rozpoczęły akcję zima.

Akcja zimaAkcja zima

Piaskarki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej po pierwszych opadach śniegu wyruszyły na drogi gminne. W tym roku do wyposażenia MPGK zakupiony został samochód marki MAN, który służy do odśnieżania dróg jako pług i piaskarka w jednym. Samochód jest zdecydowanie bardziej ekonomiczny niż pozostały sprzęt spółki. MAN będzie wykorzystywany również poza sezonem zimowym m.in. przy rozwożeniu kruszywa do utwardzania dróg oraz ziemi.

Również Zakład Usług Komunalnych zakupił nowy nabytek-wielozadaniowy Multicar Fumo M-30 doskonale radzący sobie z dużymi oblodzeniami.

Na drogach, chodnikach, placach i alejach, których zarządcą jest gmina, służby porządkowe pracują, by utrzymać komfort i bezpieczeństwo zarówno dla kierowców jak i pieszych.

Utrzymanie dróg w gminie Busko-Zdrój należy do kilku zarządców: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Rejon w Busku-Zdroju, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, Gminy Busko-Zdrój oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.

Uwagi dotyczące skutków wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych można zgłaszać do: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze od 7.00 do 15.00 pod nr tel. 41 370 52 32 oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przez całą dobę poza godzinami pracy urzędu, w dni wolne od pracy oraz w święta pod nr tel. 41 378 24 77, 41 378 24 78.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

EHR