wstazka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Waldemara Szarlińskiego
Radnego trzech kadencji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia
składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju