Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Park zdrojowy, w tle Sanatorium Markoni
Fontanna ledowa
Zdjęcie Tężni nocą
Ptaszek zimą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Podczas spotkania z przedstawicielami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 12 grudnia 2014 r. gospodarze miasta rozmawiali o przyszłości Buska-Zdroju, planach rozwojowych gminy i nowej puli funduszy unijnych do pozyskania.

Rozmawiali o przyszłości Buska-ZdrojuInicjatorem piątkowego spotkania był burmistrz Waldemar Sikora. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Mieczysław Sas i Krystian Jarubas - członkowie komisji oraz Jerzy Kolarz starosta buski. Obecni byli również wiceburmistrzowie: Henryk Radosz i Tomasz Mierzwa oraz naczelnicy miejskiego ratusza: Anna Janas i Bożena Twaróg.

Podczas spotkania rozmawiano o planach inwestycyjnych gminy Busko-Zdrój i nowych inicjatywach. Burmistrz Waldemar Sikora przedstawił marszałkowi i członkom komisji zamierzenia na przyszłe lata takie jak m.in.: kompleksowa rewitalizacja strefy uzdrowiskowej, modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście i gminie, stworzenie rodzinnego parku zdrowia przestrzeni dla turystyki prozdrowotnej, z tężnią i pijalnią wód na bazie nowego parku, budowę bezpiecznej ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i dróg łączących tereny i obiekty rekreacyjne. Rozmawiano też o infrastrukturze w mieście i na wsi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

W latach 2014-2020 przed Buskiem otwiera się szansa pozyskania funduszy unijnych z nowego okresu programowania. Fundusze dają możliwość rozwoju gminy. Czy gmina Busko-Zdrój je otrzyma? Wszystko zależy od stopnia przygotowania projektów inwestycyjnych dotyczących pozyskania środków z UE oraz ich dobrej oceny przez instytucje rozdysponowujące te środki.

EHR