Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Park zdrojowy, w tle Sanatorium Markoni
Fontanna ledowa
Zdjęcie Tężni nocą
Ptaszek zimą
previous arrow
next arrow
PlayPause

 baner

"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..."

Firma SKANSKA S.A.- wykonawca prac polegających na uzbrojeniu terenów pod inwestycje w strefie „A" ochrony uzdrowiskowej prężnie i szybko realizuje zadanie. Wybudowano już sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na odcinku drogi D-2, D-3 i D-4 oraz sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinkach dróg D-3, D-2, i częściowo na odcinku drogi D-4.

Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.

W ulicy Rokosza przebudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i zamontowano oczyszczalnię wód deszczowych. Przebudowano istniejącą linię kablową oświetlenia ulicznego, wymieniono krawężniki i położono pierwszą warstwę nowej nawierzchni asfaltowej oraz konstrukcję podbudowy pod plac manewrowy do obsługi oczyszczalni wód deszczowych przy Małpim Gaju.

Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.Wykonawca inwestycji prowadzi teraz prace drogowe przy budowie nowych odcinków dróg na odcinku D-2, D-3 i D-4. Uporano się już z pracami ziemnymi, ułożono krawężniki oraz podstawowe warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego. Zaś na odcinku drogi D-3 ułożono pierwszą warstwę asfaltową.

Prowadzona przez gminę inwestycja ma za zadanie przyciągnąć inwestorów, stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Busku-Zdroju.

Zadanie „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie „A" ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju" dofinansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Termin zakończenia prac to połowa 2015 roku.

Opr. EHR