Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Park zdrojowy, w tle Sanatorium Markoni
Fontanna ledowa
Zdjęcie Tężni nocą
Ptaszek zimą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Kierunki rozwoju miasta i gminy Busko-Zdrój.Buscy rajcowie na grudniowej sesji jednogłośnie uchwalili budżet miasta i gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. Podjęli też uchwałę dotyczącą Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025.

Opracowanie strategii rozwoju miast i gmin pozwala na określenie najbardziej efektywnych działań mogących zapewnić dynamiczny rozwój całego obszaru, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych inicjatyw społecznych.

Celem strategii opracowanej na potrzeby miasta i gminy Busko-Zdrój są zadania ukierunkowane na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego, turystyczny, jak również gospodarczy i społeczny. Stworzenie wizerunku gminy jako uzdrowiska atrakcyjnego turystycznie z wysokospecjalistycznymi usługami zdrowotnymi i prozdrowotnymi, zintegrowanym dążeniem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, ochroną dziedzictwa kultury i środowiska naturalnego oraz dbałością o tradycję to główne założenie dokumentu. Realizacja takiego celu przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności Buska-Zdroju jako gminy uzdrowiskowej na mapie Europy, wzrostu liczby turystów i kuracjuszy oraz wzrostu liczby miejsc pracy. Aby do tego doszło należy połączyć funkcję uzdrowiskową gminy z funkcją turystyczną, stworzyć klimat przedsiębiorczości sprzyjający lokalnej aktywności oraz dostosować usługi publiczne do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców.

Strategia to długookresowy plan działania, określający podstawowe cele rozwoju gminy i zawierający takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. Horyzont czasowy, jakim objęta jest strategia, związany jest z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej - lata 2014-2020. Między innymi dzięki temu dokumentowi gmina może ubiegać się o środki unijne.

Opr. EHR