Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Gmina Busko-Zdrój otrzymała ponad 4mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej Gmina Busko-Zdrój rozpocznie budowę ulicy Wschodniej etap III wraz z przebudową odcinka ulicy Partyzantów. Powstanie również skrzyżowanie wielowylotowe drogi gminnej z drogą krajową nr 73. Będzie to kontynuacja już wykonanego odcinka drogi od ul. Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Wielkiego. Wpłynie to pozytywnie na istniejący układ komunikacyjny, poprawi dostępność transportową oraz płynność ruchu. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróżujących.

Szacowany koszt inwestycji to ponad 6 mln zł, przy czym pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drógstanowi 70 % wartości inwestycji. Prace potrwają do jesieni 2023r.

obwodnica

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na modernizacje Galerii Sztuki Właśnie rozpoczęła się modernizacja i przebudowa Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju. Niedawno - 29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju została zawarta odnośna umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Firmą „GMC” Sp. z o.o. Dokument podpisali Burmistrz Waldemar Sikora oraz reprezentujący wykonawcę Prezes Dariusz Gozdek. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad cztery miliony złotych.

Tytuł Projektu:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II”

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II

Cel projektu:

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

W ramach etapu 2 zostaną wykonane:

  • budynek zaplecza administracyjno-szatniowego wraz z instalacjami wewnętrznymi;
  • instalacje sanitarne zewnętrzne na potrzeby nowego budynku;
  • zagospodarowanie terenu (częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni, częściowe wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchnia poliuretanowej i betonowej, częściowe wykonanie nowego ogrodzenia, gospodarka zielenią);
  • montaż elektronicznej tablicy wyników wraz podkonstrukcją stalową dla boiska głównego;
  • modernizacja systemu zraszania na boisku głównym;
  • system nagłośnienia;
  • przebudowa przyłącza Orange;
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż wraz z wyposażeniem obiektu w niezbędne wyposażenie i oznakowanie p.poż.