Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Podpisanie umowy dot. inwestycji - przedszkole publiczne w Busku-Zdroju22 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pomiędzy reprezentującym gminę Burmistrzem Waldemarem Sikorą a Firmą „Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Szafraniec” zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola”. W lutym bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której już od 1 września 2022 r. w Busku-Zdroju uruchomione zostanie publiczne przedszkole. Znajdą się w nim 4 oddziały dla około 100 dzieci. „Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację” - powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała ponad 4mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej Gmina Busko-Zdrój rozpocznie budowę ulicy Wschodniej etap III wraz z przebudową odcinka ulicy Partyzantów. Powstanie również skrzyżowanie wielowylotowe drogi gminnej z drogą krajową nr 73. Będzie to kontynuacja już wykonanego odcinka drogi od ul. Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Wielkiego. Wpłynie to pozytywnie na istniejący układ komunikacyjny, poprawi dostępność transportową oraz płynność ruchu. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróżujących.

Szacowany koszt inwestycji to ponad 6 mln zł, przy czym pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drógstanowi 70 % wartości inwestycji. Prace potrwają do jesieni 2023r.

obwodnica

Zdjęcie przedstawia Park Linowy w Busku-ZdrojuJuż wiosną w Busku-Zdroju otwarty zostanie Park Linowy. Dziesięć tras o różnym poziomie trudności dla osób w każdym wieku będzie z pewnością dużą atrakcją i pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów. Park Linowy zlokalizowany jest na terenie popularnego „Małpiego Gaju” przy ulicy Rokosza, w sąsiedztwie placu zabaw-okrętu oraz nieopodal Kompleksu #TężniaBusko. Wiosenne otoczenie zieleni z pewnością doda jeszcze Parkowi Linowemu uroku, jednak już teraz zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na modernizacje Galerii Sztuki Właśnie rozpoczęła się modernizacja i przebudowa Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju. Niedawno - 29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju została zawarta odnośna umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Firmą „GMC” Sp. z o.o. Dokument podpisali Burmistrz Waldemar Sikora oraz reprezentujący wykonawcę Prezes Dariusz Gozdek. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad cztery miliony złotych.

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych