Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Na zdjęciu zastępca burmistrza Michał Maroński razem z wykonawcami inwestycji

W dniu 16 stycznia 2023 r. Gmina Busko-Zdrój uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

na zdjęciu Burmistrz Waldemar Sikora podpisuje umowę dotyczącą remontu świetlicy w Galowie

Rozpoczął się remont Świetlicy Wiejskiej oraz Strażnicy OSP w Galowie. Zgodnie z podpisaną umową na „Termomodernizację budynku Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy OSP w Galowie” wykonana zostanie m. in.: budowa zewnętrznej instalacji gazu, montaż dwufunkcyjnego kotła gazowego, wewnętrzna instalacja gazowa i centralnego ogrzewania poprzez modernizację istniejącej instalacji na parterze budynku oraz jej rozbudowa na piętro budynku.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała ponad 4mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej Gmina Busko-Zdrój rozpocznie budowę ulicy Wschodniej etap III wraz z przebudową odcinka ulicy Partyzantów. Powstanie również skrzyżowanie wielowylotowe drogi gminnej z drogą krajową nr 73. Będzie to kontynuacja już wykonanego odcinka drogi od ul. Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Wielkiego. Wpłynie to pozytywnie na istniejący układ komunikacyjny, poprawi dostępność transportową oraz płynność ruchu. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróżujących.

Szacowany koszt inwestycji to ponad 6 mln zł, przy czym pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drógstanowi 70 % wartości inwestycji. Prace potrwają do jesieni 2023r.

obwodnica