Logo Gminy Busko-Zdrój

Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualnie realizowane inwestycje

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Tytuł inwestycji:

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju”

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju

Cel

Budowa kładki pieszo-rowerowej na ul. Starkiewicza ma na celu skomunikowanie ruchu pieszego i rowerowego ulic Rokosza, Starkiewicza, oraz Parku Zdrojowego ze szpitalem „Górką

Zakres robót

 • Budowa kładki pieszo-rowerowej o długości 252 m.
 • wykonanie dwóch niezależnych ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego, połączonych ze sobą w części środkowej główną podporą nad ulicą Starkiewicza.
 • wykonanie schodów terenowych dla umożliwienia ruchu pieszego z obu stron ulicy Starkiewicza oraz część odnogi bocznej dla umożliwienia wjazdu dla rowerzystów z ul. Starkiewicza od strony szpitala „Górka”.
 • wykonanie oświetlenia kładki poprzez zabudowę opraw liniowych oraz oświetlenia iluminacyjnego typu LEDowego

Tytuł Projektu:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II”

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap II

Cel projektu:

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

W ramach etapu 2 zostaną wykonane:

 • budynek zaplecza administracyjno-szatniowego wraz z instalacjami wewnętrznymi;
 • instalacje sanitarne zewnętrzne na potrzeby nowego budynku;
 • zagospodarowanie terenu (częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni, częściowe wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchnia poliuretanowej i betonowej, częściowe wykonanie nowego ogrodzenia, gospodarka zielenią);
 • montaż elektronicznej tablicy wyników wraz podkonstrukcją stalową dla boiska głównego;
 • modernizacja systemu zraszania na boisku głównym;
 • system nagłośnienia;
 • przebudowa przyłącza Orange;
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż wraz z wyposażeniem obiektu w niezbędne wyposażenie i oznakowanie p.poż.