Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

logo

Zakończono ostatni etap inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” realizowanej z projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego na tle murawy
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
zdjęcie przedstawia tablicę wyników
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego

Podpisanie umowy dot. inwestycji - przedszkole publiczne w Busku-Zdroju22 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pomiędzy reprezentującym gminę Burmistrzem Waldemarem Sikorą a Firmą „Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Szafraniec” zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola”. W lutym bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której już od 1 września 2022 r. w Busku-Zdroju uruchomione zostanie publiczne przedszkole. Znajdą się w nim 4 oddziały dla około 100 dzieci. „Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację” - powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz Grotta

Zdjęcie przedstawia realizowaną w Busku-Zdroju inwestycję drogowąW dn. 1 marca br. w Busku-Zdroju rozpoczęta została ważna inwestycja drogowa. Polega ona na rozbudowie ulic Partyzantów oraz Grotta wraz z kanalizacją deszczową i przebudowie skrzyżowania ulic Grotta i Batorego. Przedstawiamy zakres prac zaplanowany przez Gminę Busko-Zdrój.

Na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Grotta powstaną pasy do prawo i lewoskrętów, przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa oraz zostanie przebudowane oświetlenie uliczne. Z kolei prace u zbiegu ulic Grotta i Batorego obejmą wykonanie pasów do prawo i lewoskrętów, przejść dla pieszych z wyspą dzielącą, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia pasa drogowego. Na ul. Partyzantów od Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Grotta powstanie kanał deszczowy, natomiast na ul. Grotta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Miodowicza kanał deszczowy i ścieżka rowerowa. Przebudowane będą również chodniki.

Zdjęcie przedstawia Park Linowy w Busku-ZdrojuJuż wiosną w Busku-Zdroju otwarty zostanie Park Linowy. Dziesięć tras o różnym poziomie trudności dla osób w każdym wieku będzie z pewnością dużą atrakcją i pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów. Park Linowy zlokalizowany jest na terenie popularnego „Małpiego Gaju” przy ulicy Rokosza, w sąsiedztwie placu zabaw-okrętu oraz nieopodal Kompleksu #TężniaBusko. Wiosenne otoczenie zieleni z pewnością doda jeszcze Parkowi Linowemu uroku, jednak już teraz zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenuZdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Tytuł:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • przebudowę, nadbudowę docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych oraz wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej;
 • budowę altany, wiaty widowiskowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej;
 • rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek objętych pozwoleniem;
 • dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW;
 • wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania;
 • dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego;
 • wykonanie małej architektury (ławki, pojemniki na odpady, kosze uliczne do segregacji odpadów , stojaki rowerowe).
 • dostawę i montaż umeblowania (stoły, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, kontenerki mobilne, panele nadbiurkowe);