Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Do użytku oddano odcinek drogi Żerniki Górne – Zakupniki, wyremontowany w ramach funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Droga została zniszczona przez nawalne deszcze w latach 2016-2017.

Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach

W ramach prac poszerzono koronę drogi, wykarczowano krzewy oraz odwodniono pas drogowy. Wykonano również przepusty, wyczyszczono rowy, utwardzono pobocza oraz zjazdy. Sama konstrukcja jezdni została przebudowana technologią głębokiego recyklingu. Aktualnie posiada podbudowę z kruszywa oraz 2 warstw nawierzchni bitumicznej.

Zakończono budowę ulicy na osiedlu Sikorskiego, która docelowo połączy ul. Kazimierza Wielkiego z ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Busku- Zdroju a samo osiedle skomunikuje z siecią dróg gminnych.

Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego

Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego Inwestycja drogowa na os. Sikorskiego

W ramach dwuetapowego zadania wybudowana została nowa ulica, chodniki oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Wzdłuż nich postawiono nowoczesne i energooszczędne latarnie, dzięki którym jest teraz zdecydowanie bezpieczniej. Dodatkowo wykonano odwodnienie pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz renowację części istniejącego kanału deszczowego. Przebudowane zostały 3 skrzyżowania nowopowstałej ulicy z ulicami: Wyszyńskiego, Wiosenną oraz Kazimierza Wielkiego. Na skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego został wyznaczony pas prawoskrętu. Przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną powstało wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych, a przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego wykonano przejście z azylem dla pieszych. Wykonano również zjazdy indywidualne.

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

Zakres robót obejmował:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ścian fundamentowych;
 • izolacja termiczna stropodachu;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

 Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

 • ocieplenie ściany zewnętrznej dobudówek wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie dachu budynku głównego;
 • docieplenie stropodachu;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • renowacja drzwi zewnętrznych w budynku głównym;
 • wykonanie opaski z kostki;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • renowacja ścian zewnętrznych budynku głównego;
 • remont dachu budynku głównego (oczyszczenie z istniejących łuszczących się powłok malarskich + malowanie blachy);
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • renowacja poręczy barierek itp.;
 • renowacja wejścia z lastryka ;
 • regulacja instalacji c.o.;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I –dokończenie robót”.

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót

Cel

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

Zakres robót

 1. Przebudowa 4 boisk piłkarskich obejmująca:
  a) przebudowę 3 boisk piłkarskich treningowych o nawierzchni trawiastej z systemem odwodnienia boisk, systemem zraszania oraz z wyposażeniem sportowym: bramki, chorągiewki narożne, ławka rezerwowych, tablica wyników.
  b) przebudowę boiska treningowego Nr 1 o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie w piłko-chwyty, trybuny, oświetlenie i odwodnienie boiska , wyposażenie sportowe: bramki, ławki, tablice wyników
 2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej, wyposażenie w trybunę, odwodnienie kortów wraz z drenażem, system zraszania, oświetlenie
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem boiska, wyposażenie w piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe do wszystkich boisk
 4. Budowa kortu do squasha
 5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni ok. 1248,10m2
 6. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
  - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni
  - wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej
  - wykonanie nowego ogrodzenia oraz murku oporowego od zachodniej strony stadionu
  - remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu
  - stabilizację skarpy
  - profilowanie skarpy za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
  - obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót
 7. Instalacje teletechniczne