Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część rewitalizacyjna

Tytuł inwestycji:

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”  Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zielone na terenie parku tzw „Małpi Gaj” zlokalizowany w rejonie ulicy Rokosza i ulicy Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju o powierzchni łącznej 52 317,00 m2 tj. 5,2317 ha.

Zakres robót

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”;
 • wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej,
 • wykonanie pomostu w formie ciągu komunikacji pieszej o nawierzchni z deski betonowej;
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej;
 • wykonanie wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych oraz opraw oświetlenia parkowego wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego z montażem szafy sterującej i przebudową istniejącego złącza;
 • wykonanie utwardzenia terenu pod siłownię zewnętrzną o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym o gr. 16 cm;
 • docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą o gr. 26 cm;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm;
 • wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 • demontaż krat;
 • renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni;
 • renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - ułożenie kostki betonowej;
 • renowacja okładziny z płytek (100% spoinowanie);
 • remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian styropianem grubości 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • docieplenie stropodachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 24 cm;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej oraz zamurowanie części otworów okiennych ze względu na ich duże powierzchnie;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o gr. 10 cm;
 • ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi o gr. 12 cm;
 • montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach;
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • montaż nowych krat okiennych w części okien;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • montaż nowych rynien i rur spustowych;
 • wymianę instalacji odgromowej;
 • wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na oprawy typu LED wraz z wymianą przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw;
 • wymianę instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł Projektu:

„Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju”.

Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Poprawa warunków kształcenia poprzez przebudowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

Zakres robót:

 • przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej tj. boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (zawierające: pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki, pełnowymiarowe boisko do siatkówki i kort tenisowy),
 • montaż wyposażenia sportowego, remont i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia,
 • doposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny pracowni:
  - doposażenie pracowni matematycznej m. in. w przybory tablicowe, bryły, wielościany, ułamki magnetyczne, zegar demonstracyjny magnetyczny, wagę magnetyczną, nakładkę magnetyczna, tabliczkę mnożenia”,
  - doposażenie pracowni fizycznej m. in. w stację pogodową, szkolny ogródek meteorologiczny, amperomierz dwuzakresowy, woltomierz trójzakresowy, wagę szkolną elektroniczną, magnetyczną zestaw do pokazywania doświadczeń,
  - doposażenie pracowni chemicznej m. in. w zestaw szkła laboratoryjnego, cylindry miarowe, maszynę elektrostatyczną, wagę szkolną elektroniczną , zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej, magnetyczny zestaw do pokazywania doświadczeń, statyw laboratoryjny,
  - doposażenie pracowni przyrodniczo – geograficzna m. in. w model tułowia człowieka, modele oka, ucha, tkankę roślinną, płuca i układ naczyniowo-sercowy, zestaw do badania powietrza, wody, globus polityczno- fizyczny podświetlany, mikroskop,
  - doposażenie pracowni w nowe zestawy mebli, ławki i krzesła szkolne, szafy warsztatowe z wyciągiem grawitacyjnym.
  - doposażenie szkoły w sprzęt sportowy m. in. materace gimnastyczne, kozioł, zestaw do unihokeja, piłki koszykowe, ręczne, do siatkówki, ławeczki gimnastyczne, tablica wyników, orbitreki, bieżnie, rowerki, oszczepy, piłki, itp.