Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł Projektu:

„Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap II

Zdjęcie przedstawia dwa skierowane do siebie białe łabędzie stojące przy Stawie Niemieckim, który rozświetla niebieska fontanna. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia zimowy  zachód słońca nad Stawem Niemieckim w tle którego widać domek dla łabędzi, drewnianą budkę lęgową dla kaczek oraz drewnianą platformę lęgową dla łabędzi. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia Staw Niemiecki na tle zieleni oraz bloków mieszkalnych. Fot. K. Chmura

Cel:

Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

  • wykonanie urządzeń wodnych, w tym: budowa kładki małej (koryta na strumień wody łączącego staw z tzw. „studnią–fontanną”), drewnianych budek lęgowych dla kaczek – 3 szt., drewnianych platform lęgowych dla łabędzi – 2 szt.;
  • remont istniejącego domku dla łabędzi zlokalizowanego w południowo-zachodniej części Stawu Niemieckiego;
  • zakup, montaż oraz uruchomienie fontanny pływającej z opcją oświetlenia na Stawie Niemieckim;
  • wykonanie nasadzeń zieleni wokół Stawu Niemieckiego;
  • wykonanie elementów siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w sąsiedztwie workout (ślizgi, wioślarz) wraz z dojściami oraz nasadzeniem projektowanej zieleni;
  • wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci. (teren wokół istniejących boisk piaszczystych);
  • wykonanie instalacji elektrycznych zasilających oświetlenie terenu Stawu Niemieckiego;
  • wykonanie instalacji monitoringu wraz z montażem kamer;
  • wykonanie instalacji wodociągowej wraz z przyłączem w strefie sportowej;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Wartość zadania 310 000,00 złotych
Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji 2020 r.

Zdjęcie przedstawia kamienną studnię znajdującą się na terenie Stawu Niemieckiego oraz małą drewnianą kładkę (koryto łączące staw z tzw. „studnią–fontanną”). Fot. K. Chmura  Zdjęcie przedstawia Staw Niemiecki nocą z oświetloną fontanną tle Fot. K. Chmura