Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego piaszczystego z możliwością wykorzystania jako boisko do piłki ręcznej oraz do koszykówki plażowej;
  • wykonanie dwóch boisk do badmintona o nawierzchni piaszczystej i poliuretanowej;
  • wykonanie trzech boisk do gry w bule (pentaque);
  • wykonanie odwodnienia boisk i pól do gry w bule;
  • wykonanie instalacji elektrycznych zasilających oświetlenie terenu wokół kompleksu boisk wraz z oświetleniem terenu;
  • wykonanie 34 m ciągu pieszego wzdłuż piaszczystego boiska wielofunkcyjnego z kostki brukowej;
  • wykonanie nasadzeń zieleni wokół kompleksu boisk;
  • wykonanie elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci,
  • wykonanie instalacji monitoringu;
  • uzupełnienie nasadzeń zieleni na skarpie przy „studni – fontanna” (zlokalizowanej po zachodniej stronie stawu niemieckiego) poprzez nasadzenia krzewów tj. irgi poziomej w ilości ok. 150szt. oraz wykonanie nasadzeń wokół projektowanych boisk;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Oś Priorytetowa VI „Rozwój miast”.

Wartość wykonania przedmiotowego zadania wynosi ok. 450 tys. złotych

Termin realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji lipiec 2021r.