Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta

Zdjęcie przedstawia realizowaną w Busku-Zdroju inwestycję drogowąW dn. 1 marca br. w Busku-Zdroju rozpoczęta została ważna inwestycja drogowa. Polega ona na rozbudowie ulic Partyzantów oraz Grotta wraz z kanalizacją deszczową i przebudowie skrzyżowania ulic Grotta i Batorego. Przedstawiamy zakres prac zaplanowany przez Gminę Busko-Zdrój.

Na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Grotta powstaną pasy do prawo i lewoskrętów, przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa oraz zostanie przebudowane oświetlenie uliczne. Z kolei prace u zbiegu ulic Grotta i Batorego obejmą wykonanie pasów do prawo i lewoskrętów, przejść dla pieszych z wyspą dzielącą, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia pasa drogowego. Na ul. Partyzantów od Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Grotta powstanie kanał deszczowy, natomiast na ul. Grotta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Miodowicza kanał deszczowy i ścieżka rowerowa. Przebudowane będą również chodniki.

Wartość robót wyniesie ponad 6 mln zł, a planowany termin ich zakończenia to 21 października bieżącego roku. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest firma MITO-M. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, co wymagało zmiany organizacji ruchu.

W trakcie prowadzonych robót możliwy będzie dojazd do wszystkich posesji zlokalizowanych przy w/w ulicach, natomiast pozostały ruch drogowy przebiega wyznaczonym objazdem.