Logo Gminy Busko-Zdrój

Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Instrukcja segregowania odpadów

ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie aktualnych przepisów, każde gospodarstwo ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych zgodnie z poniższą instrukcją

Ulotka segregacja odpadow rewers

Do odpadów komunalnych zaliczamy również odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, które odbierane są dwa razy do roku.

Odpady komunalne SĄ ODBIERANE przez MPGK Sp. z o.o. w ramach opłaty kwartalnej wnoszonej do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne nie są odbierane razem z odpadami komunalnymi. Należy je składować oddzielnie i we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrowodzie, gdzie zostaną przyjęte i zagospodarowane bezpłatnie. Należą do nich:

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • tusze i tonery;
 • żarówki, świetlówki;
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE

Odpady remontowo-budowlane nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym NIE SĄ ODBIERANE  w ramach wnoszonych kwartalnych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaliczamy do nich:

 • gruz ceglany, beton, odpadowe materiały ceramiczne, tynki;
 • elementy futryn, drzwi i okien;
 • tapety, okleiny;
 • folia budowlana, plastik (wiaderka po cemencie, klejach i farbach), panele, papier (worki po materiałach budowlanych), profile, rury;
 • szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe;
 • papa odpadowa;
 • wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa i inne elementy budowlane.

Odpady remontowo-budowlane są przyjmowane za odpłatnością od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zlokalizowanym na składowisku odpadów komunalnych w Dobrowodzie.

Odpady można dostarczyć do PSZOK własnym transportem bądź też usługę dowozu zamówić pod numerem tel. 413784633. W takim wypadku do opłaty za zagospodarowanie odpadów zostanie doliczona opłata za wynajem kontenera oraz za transport.