Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie aktualnych przepisów, każde gospodarstwo ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych zgodnie z poniższą instrukcją

Ulotka segregacja odpadow rewers

Do odpadów komunalnych zaliczamy również odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, które odbierane są dwa razy do roku.

Odpady komunalne SĄ ODBIERANE przez MPGK Sp. z o.o. w ramach opłaty kwartalnej wnoszonej do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne nie są odbierane razem z odpadami komunalnymi. Należy je składować oddzielnie i we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrowodzie, gdzie zostaną przyjęte i zagospodarowane bezpłatnie. Należą do nich:

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • tusze i tonery;
 • żarówki, świetlówki;
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE

Odpady remontowo-budowlane nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym NIE SĄ ODBIERANE  w ramach wnoszonych kwartalnych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaliczamy do nich:

 • gruz ceglany, beton, odpadowe materiały ceramiczne, tynki;
 • elementy futryn, drzwi i okien;
 • tapety, okleiny;
 • folia budowlana, plastik (wiaderka po cemencie, klejach i farbach), panele, papier (worki po materiałach budowlanych), profile, rury;
 • szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe;
 • papa odpadowa;
 • wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa i inne elementy budowlane.

Odpady remontowo-budowlane są przyjmowane za odpłatnością od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zlokalizowanym na składowisku odpadów komunalnych w Dobrowodzie.

Odpady można dostarczyć do PSZOK własnym transportem bądź też usługę dowozu zamówić pod numerem tel. 413784633. W takim wypadku do opłaty za zagospodarowanie odpadów zostanie doliczona opłata za wynajem kontenera oraz za transport.