Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK - to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej”, legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie.

Na terenie gminy Busko-Zdrój działają dwa punkty PSZOK, które są czynne codziennie od 7.00 do 15.00:

  • Punkt główny: Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych
  • Filia: Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 - naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

  • ODPADY NIEBEZPIECZNE
  • ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE - telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp. Uwaga! Sprzęt elektryczno-elektroniczny musi być kompletny (Dz.U.2015.1688)
  • ODPADY WIELKOGABARYTOWE - opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach.

Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, papa odpadowa itp.).