Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Oferta Rządu Grecji w zakresie przyjęcia 130 osób

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenia będą przysługiwać za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.
Pieniądze będą wypłacane za faktyczny czas goszczenia uchodźców. Świadczenie będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę za zakwaterowanie z wyżywieniem. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Od 28.03.2022r.wypełnione wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a, w Biurze Obsługi Interesanta w godz. od 7.00 do 15.00

Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków udziela pracownik MGOPS, pod nr tel.: 41 370 51 23.

Де можна отримати допомогу?

Ви можете скористатися безкоштовною допомогою повітового відділу служби зайнятості (340 відділів) або воєводського відділу ринку праці (16 відділів), що включає підтримку у пошуку роботи, головним чином через працевлаштування та через консультування з питань професійної орієнтації.

729x308

 

 

 

 

 

 

 

Зверніться до служби зайнятості або на Зелену лінію

Задзвоніть до відділу служби зайнятості або на інфолінію19524 або зверніться до найближчої служби зайнятості, де консультант клієнта (консультант з питань зайнятості або агент з працевлаштування) поговорить з вами, щоб визначити вашу ситуацію та потреби. Він запитає вас про професійнукваліфікацію, досвід та яка робота вас цікавить, яка професія, в якому вимірі тощо.

Ви можете взяти на зустріч документи, що стосуються вашої професійної кваліфікації та досвіду роботи, якщо вони є.

Ukraina1

Ukraina2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таку допомогу Ви отримаєте

Працевлаштування

Ви можете самостійно користуватися центральною базою вакансій, не відвідуючи службу зайнятості за допомогою комп’ютера, телефону чи інших мобільних пристроїв з доступом до Інтернету (http://oferty.praca.gov.pl). Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Android та iOS).

Ви також можете скористатися допомогою співробітника служби зайнятості, який допоможе вам знайти в Центральній базі вакансію (або інші бази вакансій роботи) та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця та іншу важливу інформацію).

Інформація про можливості отримання іншої допомоги

Співробітник служби також надасть вам інформацію про можливість отримання допомоги від інших державних установ/фондів тощо.

Інформація про правила працевлаштування іноземців

Співробітник офісу надасть вам інформацію про умови працевлаштування іноземців, в тому числі доступну в Інтернеті українською мовою. Ознайомившись з вашою юридичною ситуацією (наявність права на проживання, можливих дозволів на роботу тощо), співробітник спробує порадити, як найкраще легалізувати роботу, і вкаже, в яких установах потрібно вирішувати це питання та кому подавати заяву ( чи то іноземець, чи роботодавець).

Професійна орієнтація

Ви також можете скористатися послугами професійної консультації, які надають служби зайнятості та центри інформації та планування кар’єри, які діють при воєводських службах зайнятості. Щоб отримати цю допомогу, зателефонуйте або зверніться до служби зайнятості.

Ви отримаєте підтримку в:

✓ правильному виборі професії

✓ зміна кваліфікації

✓ початок роботи

✓ перевірка ваших компетенцій, інтересів та професійних вмінь

✓ планування розвитку кар’єри.

Реєстрація в службі зайнятості як безробітного

Після реєстрації в службі зайнятості по відношенню до вас можна буде застосувати повний пакет з каталогу форм допомоги, визначиних у чинних нормативних актах. Цей каталог включає:

✓ професійне навчання,

✓ співфінансування відкриття бізнесу,

✓ відшкодування за працевлаштування (технічні роботи, громадські роботи тощо),

✓ відшкодування вартості проїзду та проживання до місця роботи та назад,

✓ відшкодування витрат на догляд за дитиною до 7 років або утриманцем тощо.

Корисні веб-сайти:

https://www.gov.pl/web/granica - інформація про польську державну допомогу біженцям з України (у тому числі українською)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk - інформація про допомогу служби зайнятості доступна українською мовою, контактні дані служби зайнятості

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (рос.) (інформація про пропозиції вакансій, про допомогу служби зайнятості)

https://oferty.praca.gov.pl/ - база вакансій роботи (включаючи деяку інформацію українською мовою)

https://eures.praca.gov.pl - база вакансій роботи в Європі (доступний переклад українською)

Додаток ePraca (польською мовою)

Gdzie uzyskasz pomoc?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią
Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.
Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

Taką pomoc otrzymasz

UlotkaPLwww

2UlotkaPLwww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednictwo pracy
Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).
Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy
Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców
Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

Poradnictwo zawodowe
Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.
Otrzymasz wsparcie w:
wyborze odpowiedniego zawodu
zmianie kwalifikacji
podjęciu pracy
zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.:
szkolenia zawodowe,
dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.Przydatne strony internetowe:
Przydatne strony internetowe
https://www.gov.pl/web/granica - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)
https://oferty.praca.gov.pl/ - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)
https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)
aplikacja ePraca (w j. polskim)

 Żródło: gov.pl

 Informujemy, grafika strona - projektpracaukraina.plże na stronie https://projektpracaukraina.pl/ istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia o pracę dla obywateli Ukrainy.Na ww. stronie osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą również zostawić swoje ogłoszenie.

#SolidarnizUkrainą

 PRACA-DLA-OBYWATELI-UKRAINY----