Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenia będą przysługiwać za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.
Pieniądze będą wypłacane za faktyczny czas goszczenia uchodźców. Świadczenie będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę za zakwaterowanie z wyżywieniem. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Od 28.03.2022r.wypełnione wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a, w Biurze Obsługi Interesanta w godz. od 7.00 do 15.00

Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków udziela pracownik MGOPS, pod nr tel.: 41 370 51 23.

Wzór wniosku pdf ]. 
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania [ pdf ].

Przydatne dokumenty:

  • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [ pdf ]. 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty [ pdf ].
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi [ pdf ].