Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Kołaczkowice, 30.08.2023r.

ZPO.KOŁ.111.2.2023 

OGŁOSZENIE
O NABORZE DLA NAUCZYCIELA
ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Dyrektor ZPO Kołaczkowice ogłasza nabór dla nauczyciela zajęć rewalidacyjnych

Stanowisko: nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Wymagane kwalifikacje: pedagogika lecznicza

Wymiar czasu: 2/18

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach

Termin i miejsce składania dokumentów: 6 września 2023 r. do godz. 11:00-sekretariat ZPO Kołaczkowice

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Publicznej Szkole
Podstawowej i Publicznym Przedszkolu im. Jana Olrycha
Szanieckiego w Szańcu

Stanowisko: Psycholog w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

Wymiar czasu: 11/22

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciela: Praca na stanowisku psychologa

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

Stanowisko: Nauczyciel fizyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu

Wymiar czasu: 4/18

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciela: Praca na stanowisku nauczyciela fizyki

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

INSTRUKTOR DS. KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

Stanowisko: Instruktor ds. kulturalno - oświatowych

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK DZIAŁU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ SENIORÓW

Stanowisko: Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów w skład Działu wchodzą: Świetlica Środowiskowa, Klub Seniora

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (2023-08-30).