Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Gminna Rada Seniorów

Kontakt: 41 370 52 81 – stanowisko ds. obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dyżur poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a.

Gminna Rada Seniorów działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju od 2016 r. i została powołana w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Działa na podstawie Uchwały Nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21.04.2016 r.

https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2016/2016_XVII_233.pdf

Rada Seniorów liczy 11 członków, którzy działają społecznie nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę. Aktualnie są nimi: Irena Legutko – Przewodnicząca, Ryszard Farmas vel Król – Wiceprzewodniczący, Józefa Kozłowska – Sekretarz oraz Leszek Gadawski, Alfreda Gąska, Tatiana Gzyl, Wiesław Kasza, Bogusława Majcherczak, Tadeusz Ura, Wanda Wawrzyk, Jan Leszek Żak.

Kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa 4 lata. Działalność bieżącego składu Gminnej Rady Seniora zakończy się 31 lipca 2020 r.