Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy
ul. Bohaterów Warszawy 67
tel. 413782401….08
http://szpitalbusko.pl/