Logo Gminy Busko-Zdrój

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Konie na tle malowniczych łąk
Dzieci jadące ścieżką rowerową
Drewniane wiaty na tle pagórków w rezerwacie Zimne Wody
Kajaki na rzece Nida
Piękny kwitnący sad jabłoni na łące pełnej mleczy
previous arrow
next arrow
PlayPause

W położonej niedaleko Buska-Zdroju wsi Żerniki Górne znajduje się starożytny kurhan. Został on wzniesiony przez ludność kultury trzcinieckiej w starszym okresie epoki brązu. Powstał na istniejących na tym obszarze wcześniejszych cmentarzyskach z neolitu i wczesnego brązu.