Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

grafika przedstawia nalewak do dystrybutora paliw i stanowi ilustrację do artykułu dot. zwrotu akcyzy od paliw dla rolnikówInformujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w miesiącu sierpniu 2022 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2022 roku obowiązuje limit 110 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

 

 

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2022 r do 31 lipca 2022 r.
  • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła).

Formularze wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 10 oraz w Biurze Obsługi Interesanta (parter). Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: www.umig.busko.pl (zakładka Formularze, wnioski).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 05.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia br.

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wraz z późniejszymi zmianami).

Więcej szczegółów na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego