Logo Gminy Busko-Zdrój

TĘŻNIA

Tężnia o poranku
Tężnia przy pięknej pogodzie z lotu ptaka
Rowerek obok Tężni Solankowej w Busku-Zdroju
Oświetlona Tężnia nocą z lotu ptaka
Tężnia przy pięknej pogodzie z lotu ptaka
Plac zabaw - piracki statek
Fontanna
previous arrow
next arrow
PlayPause

1. Bylica Stellera (Artemisia stelleriana) /  Steller's mugwort 

Łoboda oszczepowata

Roślina z rodziny astrowatych, występuje głównie na obszarach suchego klimatu umiarkowanego Europy, Azji i Ameryki Północnej. Roślina o częściowo drewniejących, pokładających się pędach. Osiąga wysokość 40 cm. Podczas kwitnienia zaobserwować można małe, żółte kwiaty zebrane w nieokazałych koszyczkach kwiatowych.

A plant from the Asteraceae family grows mainly in the dry temperate climate areas of Europe, Asia and North America. A plant with partially woody, overlapping shoots. It reaches a height of 40 cm. During flowering, one can observe small, yellow flowers gathered in modest flower clusters.

2. Mannica odstająca (Puccinellia distans) / Saltgrass

Nostrzyk ząbkowany

Roślina z rodziny wiechlinowatych, występuje głównie na obszarach solnisk europejskich klimatu umiarkowanego. Trawa słonolubna, gatunek pierwotnie ograniczony do naturalnych solnisk, obecnie rozpowszechniony w całym kraju wzdłuż dróg oraz na innych zasolonych siedliskach antropogenicznych. Osiąga wysokość od 20 cm do 50 cm.

A plant from the Poaceae grass family that grows mainly in the salt pans of European temperate climates. Saltwater grass, a species originally limited to natural salt pans, now widespread throughout the country along roads and in other saline anthropogenic habitats. It reaches a height of 20 cm to 50 cm.

3. Łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata) / Spear-leaved orache 

Mannica odstająca

Roślina w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, umiarkowanej części Azji i północnej Afryce. W Polsce dość pospolity na całym niżu. Łoboda oszczepowata ma pojedynczą i prostą łodygę, wysokości do 120 cm, która jest mączniasto owłosiona. Liście mają zmienny kształt. Dolne są oszczepowate z delikatnie ząbkowanymi krawędziami, natomiast górne są lancetowate i całobrzegie. Kwiaty rosną w kłębikach, które tworzą kwiatostan w kształcie kłosa.

The plant is included in the family of Chenopodiaceae or Amaranthaceae in various classification systems. As a native species, it can be found in Europe, temperate parts of Asia and northern Africa. In Poland, it is quite common in the whole lowlands. The spear-leaved orache has a single and straight stem, up to 120 cm high, which is powdery and hairy. The leaves are variable in shape. The lower ones are javelin-like with gently serrated edges, while the upper ones are lanceolate and full-edge. The flowers grow in clumps that form a spike-shaped inflorescence.

4. Nostrzyk ząbkowany (Melilotus dentatus) / Melilot

Bylica stellera

Roślina z rodziny bobowatych pochodzi z Azji i Europy. W Polsce jest dość rzadki. Nostrzyk ząbkowany ma łodygę owłosiona w górnej części i wysokości do 150 cm. Listki podługowate, tępe, piłkowane. Przylistki trójkątnie lancetowate, ząbkowane. Kwiaty motylkowe bladożółte, długości 3-3,5 mm. Rośnie na solniskach.

A plant from the legume family that comes from Asia and Europe. It is quite rare in Poland. The serrated melilot has a hairy stem in the upper part and a height of up to 150 cm. It also shows elongated, blunt and serrated leaves. One can notice triangularly lanceolate bracts, serrated, and pale yellow papilionaceous plants flowers, 3-3.5 mm long. It grows in salt pans.

5. Bylica pospolita (Artemisia vulgaris) / Mugwort

Bylica pospolita

Roślina z rodziny astrowatych. Rodzime obszary jego występowania to Europa, znaczna część Azji oraz Algieria i Tunezja. W Polsce gatunek bardzo pospolity na całym niżu, oraz na pogórzu.
Bylica pospolita jest okazałą byliną, osiągającą 1,5 m wysokości. Łodygi ma wzniesione, zwykle lekko czerwono zabarwione, liście pierzastodzielne, z wierzchu ciemnozielone, pod spodem kutnerowato owłosione. Drobne żółtawe kwiaty są zebrane w niewielkie koszyczki, tworzące kłosokształtną wiechę.

A plant from the Asteraceae family. Its native areas are Europe, a significant part of Asia, as well as Algeria and Tunisia. In Poland, the species is very common in the whole lowland and the foothills. Mugwort is a magnificent perennial, reaching 1.5 m in height. The stems are raised, usually slightly red, with pinnate leaves, dark green on top, and hairy underneath. Tiny yellowish flowers are gathered in small clumps, forming a spiky panicle.

6. Aster solny (Tripolium pannonicum subsp. tripolium) /Sea aster

Aster solny

Podgatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Pochodzi z Europy. W Polsce jest spotykany na rozproszonych stanowiskach na solniskach w północno-zachodniej części kraju. Aster solny posiada nieowłosioną, sztywną łodygę o długości 15–60 cm, czerwonawą, dość grubą. Ulistnienie skrętoległe, koszyczki kwiatowe, o średnicy 1–3 cm, wyrastają licznie na szczytach łodyg tworząc baldachogrono.

A subspecies of plants belonging to the Asteraceae family. It comes from Europe. In Poland, it can be found in scattered positions in salt pans in the north-western part of the country. Salt aster has a hairless, stiff, 15-60 cm long stem, which is reddish and quite thick. Torsion leafage, flower clumps, 1-3 cm in diameter, grow in large numbers at the tops of the stems, forming a corymb.

7. Zatrwian zwyczajny (Limonium vulgare) / Common sea-lavender 

Zatrwian zwyczajny

Roślina z rodziny ołownicowatych. Większość gatunków występuje w pasie od Wysp Kanaryjskich przez śródziemnomorski rejon Europy i Afryki do wschodniej Azji (Japonia, Tajwan). Przeważnie dorasta do wysokości 10-70 cm, liście pojedyncze, zgrupowane w rozetę, zwykle skórzaste. Kwiaty pięciopłatkowe, przeważnie różowe, fioletowe lub purpurowe, tylko u nielicznych gatunków białe lub żółte. Zebrane po kilka w niewielkich kłosach na rozgałęzieniach łodygi.

A plant from the Plumbaginaceae family. Most species occur in the strip from the Canary Islands through the Mediterranean region of Europe and Africa to East Asia (Japan, Taiwan). Usually, it grows up to a height of 10-70 cm, while leaves are single, grouped in a rosette, usually leathery. Five-petal flowers, mostly pink, violet or purple, only in a few species are white or yellow. Gathered in small ears on the branches of the stem.

8. Zatrwian tararski (Goniolimon tataricum) / Tatarian sea-lavender 

Zatrwia tatarski

Roślina z rodziny ołownicowatych. Obszar jego naturalnego występowania to Afryka Północna (AlgieriaTunezja), Azja (Kaukaz) i wschodnia i południowo-wschodnia Europa.  Jest uprawiany w wielu krajach świata jako roślina ozdobna. Bylina o wysokości do 40 cm. Wytwarza bardzo dużo, drobnych, białoróżowych kwiatów zebranych w silnie rozgałęzione wiechowate kwiatostany. Liście duże, łopatkowate, zebrane w przyziemną rozetę.

A plant from the Plumbaginaceae family. The area of its natural occurrence includes North Africa (Algeria, Tunisia), Asia (Caucasus), eastern and south-eastern Europe. It is grown in many countries of the world as an ornamental plant. Perennial measures up to 40 cm. It produces a lot of small, white-pink flowers gathered in highly branched paniculate inflorescences. Large, blade-shaped leaves form an earthbound rosette.

9. Zatrwian szerokolistny (Limonium latifolium) / Sea Lavender 

Zatrwian szerokolistny

Roślina z rodziny ołownicowatych. Obszar jego naturalnego występowania to Europy południowo-wschodniej. Dobrze radzi sobie ze spadkami temperatur i polskimi mrozami, więc można uprawiać ją w ogrodzie bez obaw, że przemarznie. Składa się jakby z pięter – na samym dole znajduje się gęsta warstwa dużych, skórzastych liści, powyżej są nagie łodygi, a na samym szczycie są bardzo gęste kwiatostany. Każdy kwiat tworzy źdźbło – wiechę złożoną z otwartych dużych kwiatuszków w dzwonkowatym kształcie. Wiechy są piramidalne, w podstawie mają kilka rozgałęzień, dlatego obfitość kwitnienia jest niewiarygodna. Przepiękne kwiaty utrzymują się przez cały okres letni – od czerwca do końca sierpnia.

A plant from the Plumbaginaceae family. The area of its natural occurrence is south-eastern Europe. It copes well with temperature drops and Polish frosts, so one can grow it in the garden without fear that it will freeze. It consists of layers: at the very bottom, there is a dense layer of large, leathery leaves, above there are bare stems, and at the very top, there are very dense inflorescences. Each flower forms a stalk, a panicle composed of large, bell-shaped flowers. The panicles are pyramidal, with several branches at the base, so the abundance of flowering is unbelievable. The beautiful flowers persist throughout the summer period, from June to the end of August.

10. Muchotrzew solniskowy (Spergularia salina) / Spergularia marina 

Muchotrzew solniskowy

Roślina z rodziny goździkowatych Jest szeroko rozprzestrzeniony na całej półkuli północnej: naturalny obszar jego występowania obejmuje Azję, Europę, Afrykę Północną i Amerykę Północną, rozprzestrzenił się także gdzie indziej. W Polsce jest niezbyt częsty. Rośnie na wybrzeżu oraz na solniskach w głębi kraju. Muchotrzew solniskowy posiada kanciastą łodygę o długości 20 cm. Ulistnienie równowąskie, bez ości na końcach.

Plant of the Caryophyllaceae family. It is widely distributed throughout the Northern Hemisphere. Its natural occurrence area includes Asia, Europe, North Africa and North America, while the plant has spread elsewhere as well. It is not very common in Poland. Spergularia marina grows on the coast and in salt pans in the heart of the country. The plant has an angular, 20 cm long stem. Ensiform leafage, without awns at the ends.