Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Park zdrojowy, w tle Sanatorium Markoni
Fontanna ledowa
Zdjęcie Tężni nocą
Ptaszek zimą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Z dniem 20 lutego weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na rok 2014".

Głównym celem wprowadzenia na terenie naszej gminy programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.

Konkretne działania dotyczące bezdomnych psów dotyczące m.in. podstawowej opieki zdrowotnej i weterynaryjnej czy poszukiwaniu nowych właścicieli odbywać się będą poprzez przekazanie ich do schroniska działającego na terenie naszej gminy. Koty wolno żyjące będą m. in. szczepione na wściekliznę. W celu ograniczenia liczby psów i kotów gmina dofinansuje zainteresowanym właścicielom w 50% (do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel) szczepienia i wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Zwierzęta poszkodowane w zdarzeniach losowych w ramach zawartej przez gminę umowy będą miały zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną. W ramach programu przewidziane jest również zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. W przypadkach znęcania się nad nimi umieszczone zostaną czasowo w wyznaczonym gospodarstwie rolnym z terenu naszej gminy.