Logo Gminy Busko-Zdrój

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Konie na tle malowniczych łąk
Dzieci jadące ścieżką rowerową
Drewniane wiaty na tle pagórków w rezerwacie Zimne Wody
Kajaki na rzece Nida
Piękny kwitnący sad jabłoni na łące pełnej mleczy
previous arrow
next arrow
PlayPause

Szlak czerwony – Busko-Solec - 27km (rezerwat „Owczary”)Trasa łącząca drewniane świątynie Ponidzia może być dobrą „wprawką" do odkrywania regionu przy pomocy znakowanych szlaków pieszych PTTK biegnących przez gminę Busko-Zdrój. Pierwszym z nich jest 27-kilometrowy szlak czerwony łączący dwa nadnidziańskie uzdrowiska Busko z Solcem. Pierwszą zaś atrakcją krajoznawczą, na jaką natrafimy, idąc nim z Buska w kierunku Solca, będzie położony wśród pól uprawnych, w niewielkim obniżeniu terenu, rezerwat „Owczary". Jego środkowa część – to rozległa kotlinka z małym ciekiem wodnym. Rzeczka jest zasilana przez słone źródło siarczano-chlorkowe. Z tej przyczyny doszło tu do rozwoju siedliska roślinności słonolubnej. Najwilgotniejsze miejsca porastają: łoboda oszczepowata, mannica odstająca, sitowiec nadmorski i muchotrzew solniskowy. Tereny oddalone od cieku porastają zielenią się: kończyną rozdętą, nostrzykiem ząbkowanym, turzycą odległokłosową oraz komornicą skrzydlastostrąkową. Rezerwat – to także skupisko bogatej flory halofilnej, mimo znacznej degradacji szaty roślinnej, będącej wynikiem wadliwie przeprowadzonej melioracji i zaczopowania jednego z dwóch słonych źródeł.

Szlak niebieski – Pińczów-Busko-Wiślica - 20km + 19km (pomnik przyrody „Sosna na szczudłach”)Busko-Zdrój − to bez wątpienia „wrota" do poznania Ponidzia. Temu celowi służy biegnący z Pińczowa do Wiślicy szlak niebieski, który należy podzielić na dwa odcinki mające swój początek w Busku-Zdroju. Wyruszając w kierunku Wiślicy (19 km), napotkamy na niezwykle zróżnicowane atrakcje, od wczesnośredniowiecznych zabytków samej Wiślicy, przez gotyckie realizacje zachowane w Chotlu Czerwonym i Gorysławicach, po słynące w całej Polsce unikatowe rezerwaty przyrody.

Pierwszym z nich napotkanym na szlaku jest rezerwat „Skorocice". Jego powierzchnia opiewa na 7,7 ha. Na terenie rezerwatu znajduje się wąwóz gipsowy o charakterze krasowym, który jest podzielony na dwie części ryglem skalnym, tzw. Wysoką Drogą. Dno wąwozu wypełnia Potok Skorocicki, ginący tu i ówdzie w podziemnych korytarzach i grotach krasowych. Rzeźba doliny jest bardzo okazała i żywa. Przyczynia się do tego fakt, iż powstała wskutek procesów krasowych. Środkową część wąwozu ozdabiają wychodnie gipsu w formie ścian, ambon, grzęd, zapadlisk krasowych, jaskiń, wertepów, ponorów, lei i lejków rasowych.

Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody”  

Dopełnieniem wyżej wymienionych szlaków może być okrężny szlak zielony, który ze względu na swoją długość również należy podzielić na niewielkie odcinki. Pozwala on zapoznać się z kolejnymi „perełkami Ponidzia", do których niewątpliwie należy położony w Szańcu gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzniesiony do 1499 r. dzięki fundacji biskupa kujawskiego i kanclerza wielkiego koronnego Krzesława z Kurozwęk. Budowla ta składa się z prostokątnego pseudodwunawowego korpusu nawowego oraz zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Od północy przylega do nawy gotycka kaplica, a do prezbiterium – XVI-wieczna zakrystia połączona ze skarbczykiem. Nieopodal kościoła znajduje się wzgórze, na krańcu którego wznosi się renesansowy kasztel. Jego budowa przypadła na lata 1580–1609. Stanął tu dzięki fundacji Padniewskich, którzy zadecydowali o wykorzystaniu fragmentów pierwotnego budynku utrzymanego w stylu gotyckim.

Szlak czarny Busko-Zbludowice - 5,5km   

Bogactwo krajobrazu regionu Ponidzia zachęca do odkrywania coraz to nowych miejsc, które będą przyciągać zarówno turystów jak i okolicznych mieszkańców spragnionych pięknych widoków i aktywnej formy wypoczynku. W myśl tej idei otwarto nowy szlak pieszy znakowany kolorem czarnym na trasie Busko Zdrój − Zbrodzice. Długość szlaku wynosi 5,5 km i obejmuje Uroczysko „Zimne Wody”, sołectwa: Łagiewniki, Zbrodzice Gwoździówka oraz Zbrodzice Winnica.

Szlak żółty: Busko-Szaniec (8,3km)Szlak rozpoczyna się na węźle szlaków przy ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju. Ruszamy wspólnie ze szlakiem niebieskim na północ, w stronę kościoła NPNMP. Przechodzimy ul. Staszica, następnie w lewo w ul. Sądową, dalej prosto przez teren „Glinianek” [0,4 km], i w prawo w ul. Langiewicza. Obok cmentarza [0,8km] docieramy do ul. Dmowskiego [1,1 km], będącej obwodnicą Buska. Szlak niebieski skręca w lewo, ale my dalej prosto ul. Langiewicza, zgodnie ze znakami ścieżki rowerowej. Po ok. 100 metrach od skrzyżowania, za myjnią samochodową w prawo, w drogę gruntową (dz. nr 232). Mijamy z lewej zakłady Metal-Kop i po ok. 500 metrach docieramy do stawów PZW [1,8km].