Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł:

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy.


Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy al. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej

Zakres prac obejmował m. in.:

  • wykonanie szybu windowego;
  • montaż obudowy szybu windowego;
  • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
  • wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego;
  • wykonanie zagospodarowania terenu działki, polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych;
  • dostawę, montaż i uruchomienie windy;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B w ramach projektu „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosił ok 950.000,00 zł.

Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji wrzesień 2021 r.

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na modernizacje Galerii Sztuki Właśnie rozpoczęła się modernizacja i przebudowa Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju. Niedawno - 29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju została zawarta odnośna umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Firmą „GMC” Sp. z o.o. Dokument podpisali Burmistrz Waldemar Sikora oraz reprezentujący wykonawcę Prezes Dariusz Gozdek. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad cztery miliony złotych.

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Tytuł Projektu:

„Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap II

Zdjęcie przedstawia dwa skierowane do siebie białe łabędzie stojące przy Stawie Niemieckim, który rozświetla niebieska fontanna. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia zimowy  zachód słońca nad Stawem Niemieckim w tle którego widać domek dla łabędzi, drewnianą budkę lęgową dla kaczek oraz drewnianą platformę lęgową dla łabędzi. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia Staw Niemiecki na tle zieleni oraz bloków mieszkalnych. Fot. K. Chmura

Cel:

Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy.

Zakres robót obejmował:

a) Wykonanie ciągu komunikacji pieszo-jezdnej;
b) Wykonanie linii kablowej oświetlenia parkowego;
c) Wykonanie zieleni parkowej niskiej tj. byliny, wrzosy, wrzośce, krzewy róży oraz trawników wraz z wymianą gruntu na ziemie urodzajną;
d) Montaż ławek parkowych oraz pojemników (zestawów) do selektywnej zbiórki odpadów;
e) Wykonanie oznakowania pionowego.